Jan Nosek - serwis klimatyzacji
Z nami, zawsze dobry klimat :)
News & Updates

Przeglądy - porady

Przeglądy okresowe są konieczne do prawidłowego funkcjonowania układu i wykonywać powinno się je minimum 1 raz w ciągu roku, szczególnie po okresie zimowym. Przegląd powinien być przeprowadzony przez profesjonalny serwis klimatyzacji. Należy unikać warsztatów nie specjalizujących się w klimatyzacjach samochodowych tzw. "lodówkowców".

W ramach rocznego przeglądu, sprawdzamy:

  • szczelność układu klimatyzacji,
  • przewody czynnika chłodniczego, mocowania, szczelności ich połączeń i prowadzenie,
  • wymiana czynnika chłodniczego i uzupełnienie,
  • dezynfekcja układu wentylacyjnego (odgrzybianie)
  • sprawdzenie funkcjonowania sprężarki oraz jej wydajność,

 Przegląd co miesięczny:

Wykonuje go sam użytkownik. Przynajmniej raz w tygodniu włączamy klimatyzacje na 5 min, aby zapobiec wysychaniu uszczelek i łożysk w sprężarce, gdyż tylko w przypadku pracy klimatyzatora następuje prawidłowe smarowanie sprężarki.

Jeżeli podczas eksploatacji klimatyzacji będzie słyszalny odgłos pracy sprężarki klimatyzacji (nie mylić z nadmuchem) powinieneś niezwłocznie zgłosić się do serwisu. Awaria sprężarki może unieruchomić Twój samochód.

Copyright (c)2013 Jan Nosek - serwis klimatyzacji samochodowej